מכונות אריזה 

מכונות אריזה לפי מוצרים

 מכונות אריזה למזון - גבינה


לחץ כאן ע"מ לצפות בסרטון של מכונת VEGATRONIC 2000 PC לאריזת גבינה לפיצה עם פס הדבקה חוזר.
לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות אריזה ורטיקליות.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות הדבקה ETIPACK.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מדפסות הזרקת דיו CITRONIX.
 

 

Tivonet