מכונות אריזה 

מכונות אריזה לפי מוצרים

 מכונות אריזה לכרטיסים


לחץ כאן ע"מ לצפות בסרטון של מכונת
CARRERA 1000 PC לאריזת כרטיסים עם מזיני כרטיסים וקרטוניות של חברת ETIPAK".
לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות אריזה ורטיקליות.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות אריזה אופקיות - מלחם סיבובי.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות להדבקת תוויות ETIPACK.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מדפסות הזרקת דיו CITRONIX.
 

 

Tivonet