מכונות אריזה 

מכונות אריזה לפי מוצרים

 מכונות אריזה למזון - מוצרי מאפה


לחץ כאן ע"מ להוריד פרוספקט על מכונת אריזת מוצרי מאפה.
לחץ כאן ע"מ לצפות בסרטון של מכונת
CARRERA 500 PC לאריזת לחמניות, בהדגשת אפליקציית "no product no bag".
לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות אריזה ורטיקליות.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות אריזה אופקיות - מלחם סיבובי.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות להדבקת תוויות ETIPACK.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מדפסות הזרקת דיו CITRONIX.

 

Tivonet