מכונות אריזה 

מכונות אריזה לפי מוצרים

 מכונות אריזה לנוזלים


לחץ כאן ע"מ לצפות בסרטון של מכונת VEGATRONIC 2000 PC לאריזת שקיות עם נוזל רפואי.
לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות אריזה ורטיקליות.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות להדבקת תוויות ETIPACK.

לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מדפסות הזרקת דיו CITRONIX.

Tivonet