מכונות אריזה 

מכונות אריזה לפי מוצרים

 מכונות אריזה למזון - פסטה


לחץ כאן ע"מ לצפות בסרטון של מכונת
VEGATRONIC 2000 PCלאריזת פסטה.
לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות אריזה ורטיקליות.
לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מכונות הדבקה ETIPACK.
לחץ כאן ע"מ לעבור לעמוד מדפסות הזרקת דיו CITRONIX.

Tivonet