מכונות אריזה
  חיפוש לפי מכונות  
מכונות אריזה
מכונות אריזה אילה-פק מתחלקות למספר משפחות
המתאימות לסוגי מוצר שונים,
חומרי אריזה מגוונים
ותוספות מיוחדות.

כמו כן ניתן למצוא קוי אריזה שלמים
הכוללים מספר מכונות.

קווים אוטומטיים
מכונות אריזה אופקיות
מכונות אריזה אופקיות
מכונות אריזה אופקיות

 קווים אוטומטים

מכונות אופקיות
מלחמים סיבוביים - Carrera

מכונות אופקיות
הלחמה באווירה מבוקרת - Delta

מכונות אופקיות - Non Tray
ללא מגשיות Astra

מכונות אריזה ורטיקליות
מכונת אריזה


מכונות אריזה ורטיקליות - Vegatronic

שקיות מולחמות ב-4 צדדים
(סשטים) - AlfaTivonet